30 Ağustos 2012 Perşembe

Stratejik Araştırma ve Düşünce Merkezleri


Stratejik Araştırma ve Düşünce Merkezleri malum uzman kadrolar tarafından yönetiliyor.Makaleler,yazılar ve birçok kaynak barındırıyor.

Uluslararası ilişkiler bölümünde okuyanlar için çok iyi sayfalar.
Şahsen linkleri kendi arşivimden çıkardım.
Faydalanmanız yararınıza olacaktır. 

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE)
T.C. İç İşleri Bakanlığı - Araştırma ve Etütler Merkezi 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Ermeni Araştırmaları Enstitüsü
Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK)
Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM)
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM)
Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM)
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)
Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM)
Türkiye Ulusal Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi (TUSAM)
Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (GASAM)
Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM)
Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (MGSSAV)
Uluslararası Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Araştıma Merkezi (UTSAM)
Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (RUBASAM)
Kafkas Stratejik Araştırmalar Merkezi (KAFSAM)